ИМЕНИК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

  Јазик:                    Суд:              
 
 Број на судски преведувачи: 2625

Презиме и име на судскиот преведувачАдресаТелефонEmailЗа подрачје на Основен судСудски преведувач за јазикБрој на решение и датум на поставувањеОбјавено во Службен весник бројДатум на потпишување на изјаваЗабелешка
  033/470 713, 071/255 252jmancovska2000@yahoo.com БеровоАлбански    
  033/470 713, 071/255 252jmancovska2000@yahoo.com БеровоАнглиски07-5069/2 (20.9.2008) 127/2008 (09.10.2008)   
АВРАМСКА Васил АЛЕКСАНДРАМоша Пијаде 59, Берово070/897 363alex_avramska@yahoo.com БеровоИталијански07-1215/2 (15.4.2010) 60/2010 (30.4.2010)   
БОШНАКОВСКА ДАНИЕЛА Ул. Маршал Тито бр. 158, Берово033/470 689,  БеровоАнглиски08/1-1908/2003-4 (05.06.2003)    
БУРОВСКА - БЛИЗНАКОВСКА Драган ЕЛЕНАДамјан Груев 88 - Берово033/472 950,070/309 187 БеровоФранцуски07-4190/4 (20.9.2008) 127/2008 (09.10.2008)   
ВЕЗЕНКОВСКА ЕЛЕНА ул. “Кеј ЈНА” бр. 2/13, Берово033/471 171,077/767 119 БеровоАнглиски13/2-3305/2005-2 (21.07.2005)   
ГАШТАРСКА Кирил САЊАул.Јане Сандански бр.24/А с.Русиново Берово077/917-896sanja_g@hotmail.com БеровоАнглиски19-1178/2 08.04.201479/14 17.05.2014  
ДРАКАЛСКА Душан НАТАШАДедо Иљо Малешевски 27 Берово 070/481-209natasadrakalska@yahoo.com БеровоАнглиски07-1193/2 (04.04.2013)79/2013 (31.05.2013)  
ЗДРАВКОВСКА Бранко ЗОРКАСтрашо Пинџур 19, Берово078/232 153zorka_zdravkovska@yahoo.com БеровоАлбански07-1644/2 (23.5.2011) 74/2011 (02.06.2011)  
КАПУШЕВСКА ДАНИЕЛАул. “Младинска” бр. 1071/371 885 БеровоАнглиски13/2-2980/2006-2 (03.07.2006)   
Прва Претходна < Страна   1 од 263  > Следна Последна
Министерство за Правда © 2011