ИМЕНИК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

  Јазик:                    Суд:              
 
 Број на судски преведувачи: 4056

Презиме и име на судскиот преведувачАдресаТелефонEmailЗа подрачје на Основен судСудски преведувач за јазикБрој на решение и датум на поставувањеОбјавено во Службен весник бројДатум на потпишување на изјаваЗабелешка
АВРАМСКА Васил АЛЕКСАНДРАМоша Пијаде 59, Берово070/897 363alex_avramska@yahoo.com БеровоИталијански07-1215/2 (15.4.2010) 60/2010 (30.4.2010)   
БАРАКОВА Јован КЛАУДИЈАул.Јане Сандански бр.18 Русиново Берово075/779-392klaudija_1990@hotmail.com БеровоАнглиски23-3810/2 28.10.2016 79/14 17.05.2014  
БЕЛЧОВСКА Драган ЛАТИНКАул.Маршал Тито бр.112 Берово071/385-214latinka_belcovska@hotmail.com БеровоАнглиски08-3146/2 (23.11.2017)190/2017 (25.12.2017)  
БОШНАКОВСКА ДАНИЕЛА Ул. Маршал Тито бр. 158, Берово033/470 689,  БеровоАнглиски08/1-1908/2003-4 (05.06.2003)    
БУБЕВСКА Марјан ЕЛИ ул.Дамјан Груев бр.26 Берово077/528-031eli_kacarska@yahoo.com БеровоАнглиски23-2726/2 12.08.201679/14 17.05.2014  
БУРОВСКА - БЛИЗНАКОВСКА Драган ЕЛЕНАДамјан Груев 88 - Берово033/472 950,070/309 187 БеровоФранцуски07-4190/4 (20.9.2008) 127/2008 (09.10.2008)   
ВЕЗЕНКОВСКА ЕЛЕНА ул. “Кеј ЈНА” бр. 2/13, Берово033/471 171,077/767 119 БеровоАнглиски13/2-3305/2005-2 (21.07.2005)   
ВЕСЕЛИНСКИ Стојан АЛЕКСАНДАРул.Гоце Делчев бр.2 Пехчево075/974-436veselinski_1988@abv.bg БеровоБугарски07-1101/2 24.04.2015138/2015 (14.08.2015)  
ГАШТАРСКА Кирил САЊАул.Јане Сандански бр.24/А с.Русиново Берово077/917-896sanja_g@hotmail.com БеровоАнглиски19-1178/2 08.04.201479/14 17.05.2014  
ГУГУШОВСКА Димитар НАТАЛИЈАУл.23-ти Август бр.34 Берово077/996-546natalijagugushovska@yahoo.com БеровоАнглиски19-3003/2 (07.10.2014)65/2014 (11.11.2014)  
Прва Претходна < Страна   1 од 406  > Следна Последна
Министерство за Правда © 2011