Правосуден испит

Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија. Пријавувањето на испитот е од 1 до 15 претходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември). Во текот на годината, средствата што ќе ги уплатат кандидатите доколку не се јават на испитот односно не го започнат полагањто на испитот, се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.
Надлежен орган: Министерство за правда
Сектор: Правосудство
Програмата за полагање на правосуден испит можете да ја најдете тука (во листаните документи подолу), а за дополнителни информации за испитите ќе можете да ги најдете на сајтот на Министерството за правда во делот на Испити.
11.
24 септември 2019
34,66KB
12.
06 август 2019
54,41KB
22.
10 јуни 2019
30,59KB
24.
14 мај 2019
135,68KB
41.
19 февруари 2019
34,65KB
58.
30 ноември 2018
34,61KB
70.
20 септември 2018
32,42KB
72.
22 август 2018
32,11KB