Правосуден испит

Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија. Пријавувањето на испитот е од 1 до 15 претходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември). Во текот на годината, средствата што ќе ги уплатат кандидатите доколку не се јават на испитот односно не го започнат полагањто на испитот, се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.
Надлежен орган: Министерство за правда
Сектор: Правосудство
Програмата за полагање на правосуден испит можете да ја најдете тука (во листаните документи подолу), а за дополнителни информации за испитите ќе можете да ги најдете на сајтот на Министерството за правда во делот на Испити.
2.
12 февруари 2020
36,52KB
11.
17 јануари 2020
69,15KB
15.
23 декември 2019
201,61KB
36.
24 септември 2019
34,66KB
37.
06 август 2019
54,41KB
47.
10 јуни 2019
30,59KB
49.
14 мај 2019
135,68KB
66.
19 февруари 2019
34,65KB
83.
30 ноември 2018
34,61KB
95.
20 септември 2018
32,42KB
97.
22 август 2018
32,11KB