Државни советници
img

Татјана Васиќ Бозаџиева -  Државен советник за ЕУ интеграција

 

Контакт 

централа: 3116648, локал: 312

tvasic@mjustice.gov.mk

Работно искуство: