МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА


Димитрие Чуповски 9,
1000 Скопје Република Македонија
Е-пошта: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Телефон:

+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648,


Факс:

+389 (0)2 3226 - 975

Лице за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост (инвалидност)
Дејан Цветаноски - Сектор за меѓународна правна соработка - Одделение за човекови права

Tелефон:

071 221 927


Email:

dcvetanoski@mjustice.gov.mk