македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 41609Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик14201/08/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги14201/08/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка14201/08/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија14201/08/2016
Закон за изменување на Законот за нотаријатот14201/08/2016


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик14201/08/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги14201/08/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка14201/08/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија14201/08/2016
Закон за изменување на Законот за нотаријатот14201/08/2016


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter