Министерството за правда го осудува насилството во КПУ Затвор - Скопје
21 февруари 2019

Министерството за правда на Република Северна Македонија најостро го осудува вербалниот, а потоа и физичкиот инцидент во КПУ Затвор – Скопје, и очекува санкционирање на сторителите на насилство, но, и на сите оние кои не презеле мерки за спречување на вакви ситуации. ...

Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлогот на Законот за Агенцијата за разузнавање
18 февруари 2019

Ве известуваме дека Министерството за правда отпочнува процес за подготовка на Предлогот на Законот за Агенцијата за разузнавање. ...

МИОА, МП и Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа меморандум за соработка
11 февруари 2019

Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за правда и Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа меморандум за соработка. Целта на меморандумот е зајакнување и унапредување на конзистентна примена за Законот за општа управна постапка и Законот за управните спорови. Ова произлегува и од оценската мисија на Европската Комисија за административна правда. ...

Анализата на судската мрежа во Република Македонија презентирана на Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор
07 февруари 2019

Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор, вчера, во Владата на Република Македонија ја одржа десеттата седница, која ја водеше министерката за правда д-р Рената Дескоска ...

Покана до претставниците на електронските и печатени медиуми
05 февруари 2019

Тркалезна маса за промоција на пробациската служба во Република Македонија и придобивките од заживување во пракса на системот за алтернативно санкционирање на сторителите на кривични дела на слобода (во заедницата). ...